ReadyPlanet.com
dot
dot
ความรู้ คอนกรีตผสมเสร็จ
dot
bulletคอนกรีตงานก่อสร้างทั่วไป
bulletคอนกรีตกันซึม
bulletคอนกรีตอัดแรง
bulletคอนกรีตงานเข็มเจาะเล็ก
bulletคอนกรีตงานเข็มเจาะใหญ่
bulletคอนกรีต Topping
bulletคอนกรีตกำลังอัดสูง
bulletมอร์ตาร์ คอนกรีต
bulletคอนกรีตแข็งตัวเร็ว
bulletคอนกรีตต้านทานซัลเฟต
bulletคอนกรีตทนน้ำเค็ม
bulletคอนกรีตความร้อนต่ำ
bulletคอนกรีตไหลเข้าแบบง่าย
bulletคอนกรีตห้องเย็น
bulletคอนกรีตหดตัวต่ำ
dot
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปั๊มคอนกรีต
dot
bulletปั๊มคอนกรีต คืออะไร
bulletปั๊มคอนกรีตในประเทศไทย
bulletประเภทของปั๊มคอนกรีต
bulletประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ปั๊มคอนกรีต
bulletเมื่อไรควรใช้ปั๊มคอนกรีต
bulletคอนกรีตสำหรับงานปั๊มคอนกรีต
bulletเปรียบเทียบการใช้ปั๊มคอนกรีตกับการใช้คนงาน
bulletเปรียบเทียบการใช้ปั๊มคอนกรีตกับการใช้ลิฟท์
bulletเปรียบเทียบการใช้ปั๊มคอนกรีตกับการใช้ทาวเวอร์เครน
bulletข้อควรปฎิบัติของผู้เกี่ยวข้องกับงานปั๊มคอนกรีต


microspunpile.com
http://www.micro-pile.com/
http://www.micro-pile.com/
http://www.bhumisiammicropile.com


การบ่มคอนกรีต

การบ่มคอนกรีต

          คอนกรีตจำเป็นต้องได้รับการบ่มทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการเทและควรบ่มต่อไปจนกระทั่งคอนกรีตมีกำลังตามต้องการ  หลักการทั่วไปของการบ่มที่ดีจะต้องสามารถป้องกันคอนกรีตไม่ให้เกิดการสูญเสียความชื้นไม่ว่าจะด้วยความร้อนหรือลม  ไม่ให้คอนกรีตร้อนหรือเย็นมากเกินไป  ไม่ให้สัมผัสกับสารเคมีที่จะเป็นอันตรายต่อคอนกรีต และไม่ถูกชะล้างโดยน้ำฝนหลังจากเทคอนกรีตเสร็จใหม่ๆ เป็นต้น
 
  • การบ่มเปียก
 
          ในกรณีทั่วไปคอนกรีตต้องได้รับการป้องกันจากการสูญเสียความชื้นจากแสงแดดและลมหลังจากเสร็จสิ้นการเทจนกระทั่งคอนกรีตเริ่มแข็งแรง และหลังจากที่คอนกรีตเริ่มแข็งแรงแล้วผิวหน้าของคอนกรีตที่สัมผัสกับบรรยากาศยังต้องคงความเปียกชื้นอยู่ ซึ่งอาจทำได้ด้วยการปกคลุมด้วยกระสอบเปียกน้ำ ผ้าเปียกน้ำ หรือฉีดน้ำให้ชุ่ม เป็นต้น คอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ควรบ่มเปียกติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน ส่วนคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 ควรบ่มอย่างน้อย 3 วัน ในกรณีของคอนกรีตที่มีวัสดุปอซโซลานผสมควรบ่มมากกว่า 7 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของวัสดุปอซโซลานที่ใช้คอนกรีตที่ไม่ได้รับการบ่มอย่างถูกต้องจะไม่มีการพัฒนากำลังเท่าที่ควรเนื่องจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นต้องการน้ำ นอกจากนั้นการสูญเสียความชื้นจากผิวหน้าของคอนกรีตที่ไม่ได้รับการบ่มจะทำให้เกิดการแตกร้าวด้วยกรณีใช้กระสอบหรือผ้าในการบ่มคอนกรีต กระสอบหรือผ้าที่ใช้ควรเป็นวัสดุที่มีความหนาพอสมควรเพื่อไม่ให้แห้งเร็วเกินไป และต้องรดน้ำให้เปียกชุ่มอยู่ตลอดเวลาการบ่มด้วย
 
 
 
  • การบ่มแบบควบคุมอุณหภูมิ

 

          การบ่มแบบควบคุมอุณหภูมิมีความจำเป็นต่องานบางประเภทโดยเฉพาะงานคอนกรีตหลา สำหรับงานคอนกรีตที่อยู่ในที่มีอุณหภูมิสูงมากหรืองานคอนกรีตหลา ซึ่งอาจเกิดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายในคอนกรีตกับสิ่งแวดล้อมภายนอกการลดอุณหภูมิเริ่มต้นอาจทำการบ่มเปียกได้หลายวิธี เช่น ลดอุณหภูมิของคอนกรีตเอง โดยใช้ทรายและหินที่มีอุณหภูมิต่ำ หรือใช้น้ำเย็นในการผสม หรือใช้วัสดุผสมที่ช่วยลดความร้อนจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น เช่น ใช้เถ้าลอยแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนเป็นต้น หรืออาจมีการฝังท่อน้ำเย็นสำหรับหมุนเวียนน้ำเย็น เพื่อลดอุณหภูมิภายในคอนกรีต หรือห่อหุ้มรอบคอนกรีตด้วยฉนวนกันความร้อนเพื่อลดความแตกต่างของอุณหภูมิภายในเนื้อคอนกรีต หรือหลายอย่างประกอบกัน
 
 
  • การบ่มแบบเร่งกำลัง
 
          ในงานบางประเภท เช่น การผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป อาจมีความจำเป็นต้องใช้การบ่มแบบเร่งกำลัง เช่น บ่มไอน้ำหรือบ่มไอน้ำความดันสูง เป็นต้น การบ่มแบบเร่งกำลังนั้นควรคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ระยะเวลาที่จะเริ่มบ่ม อัตราการเร่งอุณหภูมิ อุณหภูมิสูงสุดของการบ่ม ระยะเวลาการคงอุณหภูมิสูงสุดไว้ อัตราการลดอุณหภูมิ เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ควรได้มาจากผลการทดสอบหรือประสบการณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อคอนกรีตที่บ่ม การบ่มแบบเร่งกำลังนี้ต้องให้คอนกรีตมีกำลังไม่น้อยกว่ากำลังที่ออกแบบไว้ และต้องไม่มีผลเสียต่อความคงทนของคอนกรีตด้วย
 
  • สารเคมีสำหรับการบ่ม

 

          โดยปกติสารเคมีสำหรับการบ่มจะใช้ต่อเมื่อไม่สามารถบ่มคอนกรีตแบบเปียกได้สารเคมีสำหรับการบ่มนั้นจะใช้ฉีดพ่นลงบนผิวหน้าของคอนกรีตที่ต้องการบ่มโดยควรฉีดพ่นซ้ำมากกว่า 1 เที่ยว เพื่อให้แผ่นฟิล์มเคลือบผิวหน้าคอนกรีตมีความหนาเพียงพอ และควรฉีดพ่นทันทีที่ผิวหน้าคอนกรีตเริ่มแห้งเพื่อไม่ให้น้ำที่ค้างบนผิวหน้าคอนกรีตผสมกับสารเคมี ถ้ายังไม่สามารถฉีดพ่นทันทีที่ผิวหน้าคอนกรีตเริ่มแห้งก็ให้ฉีดน้ำบนผิวคอนกรีตให้เปียกชุ่มไว้ก่อนการใช้สารเคมีสำหรับการบ่ม ไม่ควรจะฉีดพ่นสารเคมีเหล่านั้นลงบนเหล็กเสริม หรือที่รอยต่อของการก่อสร้าง เป็นต้น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวต้องการการยึดเกาะที่ดีกับคอนกรีตที่จะเทต่อไปภายหลังสารเคมีสำหรับบ่ม
 
 

 

  • ปริมาณความชื้นที่เพียงพอ

 

          ปริมาณของน้ำที่ผสมในคอนกรีตโดยทั่วไปแล้วจะมีมากพอสำหรับการบ่ม อย่างไรก็ตามการสูญเสียน้ำจากการระเหยมากเกินไปอาจลดปริมาณน้ำในคอนกรีตจนน้อยกว่าปริมาณน้ำที่จำเป็นสำหรับใช้พัฒนาคุณสมบัติที่ต้องการ ผลกระทบของการระเหยที่รวดเร็วควรได้รับการป้องกันด้วยการเพิ่มน้ำหรือป้องกันการระเหยที่มากเกินไป
 
   
 
  
 
ดังรูป ที่แสดงผลกระทบของอุณหภูมิอากาศอุณหภูมิคอนกรีตความชื้นสัมพัทธ์และความเร็วลมต่ออัตราการระเหยที่ผิวหน้าคอนกรีตเมื่อปัจจัยเหล่านี้รวมกันจนส่งผลให้น้ำบางส่วนที่ผสมอยู่ในคอนกรีตระเหยมากเกินไปการแตกร้าวเนื่องจากการหดตัวอาจเกิดขึ้นกับคอนกรีตขณะอยู่ในสภาพพลาสติก รูป จะช่วยประเมินถึงผลดังกล่าวและแสดงให้เห็นระดับอัตราการระเหยเนื่องจากผลของสภาพแวดล้อมเหล่านี้ด้วยหากการป้องกันไม่ได้ผลโดยทำให้เกิดการระเหยที่มากเกินไปจะส่งผลให้เกิดการแตกร้าวจากการหดตัวแบบพลาสติกและสูญเสียกำลังของคอนกรีตที่ผิว
 

 
สาระน่ารู้

คอนกรีตที่เหมาะสมกับโครงสร้างCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพทุกยี่ห้อ และบริการให้เช่า รถปั๊มคอนกรีตทุกประเภท
ที่อยู่: เลขที่ 25/28, หมู่ 2, ตำบลบึงทองหลาง, อำเภอลำลูกกา, จังหวัดปทุมธานี, รหัสไปรษณีย์ 12150
เบอร์โทร: 02-156-9804, เบอร์แฟกซ์: 02-156-9805, เบอร์มือถือ: 082-790-1447-9 (3 หมายเลข)
อีเมล : sales@bhumisiam.com


ภูมิสยาม ซัพพลาย

ผู้ผลิตพร้อมตอกเสาเข็ม ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.397-2524 ประเภทเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ขนาด 21, 25, 30 เซนติเมตร, ใบอนุญาตเลขที่ 1373-2/397 เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย

เว็บไซต์

www.Micro-Pile.com
www.ไมโครไพล์.com
www.BhumiSiamMicroPile.com

www.BhumiSiam.com
www.BhumiSiamSupply.com
www.BhumiSiamAndConditech.com
www.ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ.com
www.รถปั๊มปูน.com