ภูมิสยาม ซัพพลาย ผู้จำหน่าย คอนกรีตผสมเสร็จ ชั้นนำหลายยี่ห้อพร้อมเสนอราคา คอนกรีตผสมเสร็จ บนหน้าเว็บ เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้า ขอขอบพระคุณลูกค้า ที่ใช้บริการของเราเสมอมา คลิกที่รูป เพื่อดูราคาคอนกรีตแต่ละยี่ห้อ ได้เลยคะ

คลิกที่รูป เพื่อดูราคาคอนกรีตผสมเสร็จ
สายด่วน โทรสั่งซื้อ 
082-790-1447
082-790-1448
082-790-1449
เปิดบริการทุกวัน 08.00-19.00


Concrete Price Logo Insee 3

คอนกรีตผสมเสร็จ INSEE นกอินทรีย์

โทรสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ: 082-790-1447, 082-790-1448, 082-790-1449
เปิดบริการทุกวัน 8.00-19.00

INSEE-LEAN คอนกรีตหยาบ

 • คอนกรีตสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ฐานราก เสา คานคอดิน ถนน พื้นคอนกรีต
 • ราคาต่อคิว 2,260 บาท

INSEE-180CU 180 Cube 140 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,430 บาท

INSEE-210CU 210 Cube 180 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,470 บาท

INSEE-240CU 240 Cube 210 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,510 บาท

INSEE-280CU 280 Cube 240 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,550 บาท

INSEE-P210CU Ksc210 Cu 180 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต, รถชู๊ตคอนกรีต, รถปั๊มบูมคอนกรีต, Pump Concrete
 • ราคาต่อคิว 2,510 บาท

INSEE-P240CU Ksc240 Cu 210 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว 2,550 บาท

INSEE-P280CU Ksc280 Cu 240 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต, รถชู๊ตคอนกรีต, รถปั๊มบูมคอนกรีต, Pump Concrete
 • ราคาต่อคิว 2,590 บาท

INSEE-P300CU Ksc300 Cu 250 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว 2,630 บาท

INSEE-P320CU Ksc320 Cu 280 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว 2,670 บาท

INSEE-B210CU Ksc210 Cu 180 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อหน่วย 2,540 บาท

INSEE-B240CU Ksc240 Cu 210 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อหน่วย 2,580 บาท

INSEE-B280CU Ksc280 Cu 240 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อหน่วย 2,620 บาท

INSEE-B320CU Ksc320 Cu 280 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อหน่วย 2,620 บาท

กลับไปบนสุด...


Concrete Price Logo Tpipl 4

คอนกรีตผสมเสร็จ TPIPL ทีพีไอโพลีน

โทรสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ: 082-790-1447, 082-790-1448,082-790-1449
เปิดบริการทุกวัน 8.00-19.00

TPI-LEAN : คอนกรีตหยาบ

 • คอนกรีตสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ฐานราก เสา คานคอดิน ถนน พื้นคอนกรีต
 • ราคาต่อคิว 2,260 บาท

TPI-180CU : 180 Cube 140 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,430 บาท

TPI-210CU : 210 Cube 180 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,470 บาท

TPI-240CU : 240 Cube 210 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,510 บาท

TPI-280CU : 280 Cube 240 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,550 บาท

TPI-P210CU : Ksc210 Cu 180 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต, Pump Concrete
 • ราคาต่อคิว 2,510 บาท

TPI-P240CU : Ksc240 Cu 210 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต, รถชู๊ตคอนกรีต, รถปั๊มบูมคอนกรีต, Pump Concrete
 • ราคาต่อคิว 2,550 บาท

TPI-P280CU Ksc280 Cu 240 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว 2,590 บาท

TPI-P300CU : Ksc300 Cu 250 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว 2,630 บาท

TPI-P320CU Ksc320 Cu 280 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว 2,670 บาท

TPI-B210CU : Ksc210 Cu 180 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,540 บาท

TPI-B240CU : Ksc240 Cu 210 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,580 บาท

TPI-B280CU : Ksc280 Cu 240 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,620 บาท

TPI-B320CU : Ksc320 Cu 280 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,700 บาท

กลับไปบนสุด...


Concrete Price Logo Qmix 2

คอนกรีตผสมเสร็จ Q-Mix คิว-มิกซ์

โทรสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ: 082-790-1447, 082-790-1448, 082-790-1449
เปิดบริการทุกวัน 8.00-19.00

QMix-LEAN คอนกรีตหยาบ

 • คอนกรีตสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ฐานราก เสา คานคอดิน ถนน พื้นคอนกรีต
 • ราคาต่อคิว 2,260 บาท

QMix-180CU 180 Cube 140 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,430 บาท

QMix-210CU 210 Cube 180 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,470 บาท

QMix-240CU 240 Cube 210 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,510 บาท

QMix-280CU 280 Cube 240 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,550 บาท

QMix-P210CU Ksc210 Cu 180 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต, Pump Concrete
 • ราคาต่อคิว 2,510 บาท

QMix-P240CU Ksc240 Cu 210 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต, รถชู๊ตคอนกรีต, รถปั๊มบูมคอนกรีต, Pump Concrete
 • ราคาต่อคิว 2,550 บาท

QMix-P280CU Ksc280 Cu 240 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว 2,590 บาท

QMix-P300CU Ksc300 Cu 250 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว 2,630 บาท

QMix-P320CU Ksc320 Cu 280 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว 2,670 บาท

QMix-B210CU Ksc210 Cu 180 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,540 บาท

QMix-B240CU Ksc240 Cu 210 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,580 บาท

QMix-B280CU Ksc280 Cu 240 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,620 บาท

QMix-B320CU Ksc320 Cu 280 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,700 บาท

กลับไปบนสุด...


Concrete Price Logo Q One 3

คอนกรีตผสมเสร็จ Q-ONE คิววัน

โทรสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ: 082-790-1447, 082-790-1448, 082-790-1449
เปิดบริการทุกวัน 8.00-19.00

Q1-LEAN : คอนกรีตหยาบ

 • คอนกรีตสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ฐานราก เสา คานคอดิน ถนน พื้นคอนกรีต
 • ราคาต่อคิว 2,260 บาท

Q1-180CU : 180 Cube 140 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,430 บาท

Q1-210CU : 210 Cube 180 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,470 บาท

Q1-240CU : 240 Cube 210 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,510 บาท

Q1-280CU : 280 Cube 240 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,550 บาท

Q1-P210CU : Ksc210 Cu 180 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต, Pump Concrete
 • ราคาต่อคิว 2,510 บาท

Q1-P240CU : Ksc240 Cu 210 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต, รถชู๊ตคอนกรีต, รถปั๊มบูมคอนกรีต, Pump Concrete
 • ราคาต่อคิว 2,550 บาท

Q1-P280CU : Ksc280 Cu 240 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว 2,590 บาท

Q1-P300CU : Ksc300 Cu 250 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว 2,630 บาท

Q1-P320CU : Ksc320 Cu 280 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว 2,670 บาท

Q1-B210CU : Ksc210 Cu 180 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,540 บาท

Q1-B240CU : Ksc240 Cu 210 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,580 บาท

Q1-B280CU : Ksc280 Cu 240 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,620 บาท

Q1-B320CU : Ksc320 Cu 280 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,700 บาท

กลับไปบนสุด...


Concrete Price Logo Fast 3

คอนกรีตผสมเสร็จ Fast ฟาส

โทรสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ: 082-790-1447, 082-790-1448, 082-790-1449
เปิดบริการทุกวัน 8.00-19.00

FAST-LEAN : คอนกรีตหยาบ

 • คอนกรีตสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ฐานราก เสา คานคอดิน ถนน พื้นคอนกรีต
 • ราคาต่อคิว 2,260 บาท

FAST-180CU : 180 Cube 140 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,430 บาท

FAST-210CU : 210 Cube 180 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,470 บาท

FAST-240CU : 240 Cube 210 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,510 บาท

FAST-280CU : 280 Cube 240 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,550 บาท

FAST-P210CU : Ksc210 Cu 180 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต, Pump Concrete
 • ราคาต่อคิว 2,510 บาท

FAST-P240CU : Ksc240 Cu 210 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต, รถชู๊ตคอนกรีต, รถปั๊มบูมคอนกรีต, Pump Concrete
 • ราคาต่อคิว 2,550 บาท

FAST-P280CU : Ksc280 Cu 240 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว 2,590 บาท

FAST-P300CU : Ksc300 Cu 250 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว 2,630 บาท

FAST-P320CU : Ksc320 Cu 280 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว 2,670 บาท

FAST-B210CU : Ksc210 Cu 180 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,540 บาท

FAST-B240CU : Ksc240 Cu 210 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,580 บาท

FAST-B280CU : Ksc280 Cu 240 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,620 บาท

FAST-B320CU : Ksc320 Cu 280 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,700 บาท

กลับไปบนสุด...


Concrete Price Logo Numheng 3

คอนกรีตผสมเสร็จ NH น่ำเฮง

โทรสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ: 082-790-1447, 082-790-1448, 082-790-1449
เปิดบริการทุกวัน 8.00-19.00

NH-LEAN : คอนกรีตหยาบ

 • คอนกรีตสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ฐานราก เสา คานคอดิน ถนน พื้นคอนกรีต
 • ราคาต่อคิว 2,260 บาท

NH-180CU : 180 Cube 140 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,430 บาท

NH-210CU : 210 Cube 180 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,470 บาท

NH-240CU : 240 Cube 210 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,510 บาท

NH-280CU : 280 Cube 240 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,550 บาท

NH-P210CU : Ksc210 Cu 180 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต, Pump Concrete
 • ราคาต่อคิว 2,510 บาท

NH-P240CU : Ksc240 Cu 210 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต, รถชู๊ตคอนกรีต, รถปั๊มบูมคอนกรีต, Pump Concrete
 • ราคาต่อคิว 2,550 บาท

NH-P280CU : Ksc280 Cu 240 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว 2,590 บาท

NH-P300CU : Ksc300 Cu 250 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว 2,630 บาท

NH-P320CU : Ksc320 Cu 280 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว 2,670 บาท

NH-B210CU : Ksc210 Cu 180 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,540 บาท

NH-B240CU : Ksc240 Cu 210 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,580 บาท

NH-B280CU : Ksc280 Cu 240 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,620 บาท

NH-B320CU : Ksc320 Cu 280 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,700 บาท

กลับไปบนสุด...

Concrete Price Logo Cpac 3

คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC ซีแพ็ค

โทรสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ: 082-790-1447, 082-790-1448, 082-790-1449
เปิดบริการทุกวัน 8.00-19.00

CPAC-LEAN : คอนกรีตหยาบ

 • คอนกรีตสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ฐานราก เสาคานคอดิน ถนนพื้นคอนกรีต
 • ราคาต่อคิว 2,260 บาท

CPAC-180CU : 180 Cube 140 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,430 บาท

CPAC-210CU : 210 Cube 180 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,470 บาท

CPAC-240CU : 240 Cube 210 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,510 บาท

CPAC-P280CU : Ksc280 Cu 240 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต, รถชู๊ตคอนกรีต, รถปั๊มบูมคอนกรีต, Pump Concrete
 • ราคาต่อคิว 2,590 บาท

CPAC-P300CU :Ksc300 Cu 250 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต, รถชู๊ตคอนกรีต, รถปั๊มบูมคอนกรีต, Pump Concrete
 • ราคาต่อคิว 2,630 บาท

CPAC-P320CU : Ksc320 Cu 280 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต, รถชู๊ตคอนกรีต, รถปั๊มบูมคอนกรีต, Pump Concrete
 • ราคาต่อคิว 2,670 บาท

CPAC-B210CU : Ksc210 Cu 180 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,540 บาท

CPAC-B240CU : Ksc240 Cu 210 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,580 บาท

CPAC-B280CU : Ksc280 Cu 240 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,620 บาท

CPAC-B320CU : Ksc320 Cu 280 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,700 บาท

กลับไปบนสุด...

Concrete Price Logo Orc 4

คอนกรีตผสมเสร็จ ORC โออาร์ซี

โทรสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ: 082-790-1447, 082-790-1448, 082-790-1449
เปิดบริการทุกวัน 8.00-19.00

ORC-LEAN : คอนกรีตหยาบ

 • คอนกรีตสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ฐานราก เสา คานคอดิน ถนน พื้นคอนกรีต
 • ราคาต่อคิว 2,260 บาท

ORC-180CU : 180 Cube 140 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,430 บาท

ORC-210CU : 210 Cube 180 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,470 บาท

ORC-240CU : 240 Cube 210 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,510 บาท

ORC-280CU : 280 Cube 240 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,550 บาท

ORC-P210CU : Ksc210 Cu 180 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต, Pump Concrete
 • ราคาต่อคิว 2,510 บาท

ORC-P240CU : Ksc240 Cu 210 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต, รถชู๊ตคอนกรีต, รถปั๊มบูมคอนกรีต, Pump Concrete
 • ราคาต่อคิว 2,550 บาท

ORC-P280CU : Ksc280 Cu 240 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว 2,590 บาท

ORC-P300CU : Ksc300 Cu 250 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว 2,630 บาท

ORC-P320CU : Ksc320 Cu 280 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว 2,670 บาท

ORC-B210CU : Ksc210 Cu 180 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,540 บาท

ORC-B240CU : Ksc240 Cu 210 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,580 บาท

ORC-B280CU : Ksc280 Cu 240 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,620 บาท

ORC-B320CU : Ksc320 Cu 280 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,700 บาท

กลับไปบนสุด...


concrete-price-logo-boral-2

คอนกรีตผสมเสร็จ BORAL บอรอล

โทรสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ: 082-790-1447, 082-790-1448, 082-790-1449
เปิดบริการทุกวัน 8.00-19.00

BORAL-LEAN : คอนกรีตหยาบ

 • คอนกรีตสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ฐานราก เสา คานคอดิน ถนน พื้นคอนกรีต
 • ราคาต่อคิว X,XXX บาท

BORAL-180CU : 180 Cube 140 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว X,XXX บาท

BORAL-210CU : 210 Cube 180 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว X,XXX บาท

BORAL-240CU : 240 Cube 210 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว X,XXX บาท

BORAL-280CU : 280 Cube 240 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว X,XXX บาท

BORAL-P210CU : Ksc210 Cu 180 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต, Pump Concrete
 • ราคาต่อคิว X,XXX บาท

BORAL-P240CU : Ksc240 Cu 210 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต, รถชู๊ตคอนกรีต, รถปั๊มบูมคอนกรีต, Pump Concrete
 • ราคาต่อคิว X,XXX บาท

BORAL-P280CU : Ksc280 Cu 240 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว X,XXX บาท

BORAL-P300CU : Ksc300 Cu 250 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว X,XXX บาท

BORAL-P320CU : Ksc320 Cu 280 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว X,XXX บาท

BORAL-B210CU : Ksc210 Cu 180 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว X,XXX บาท

BORAL-B240CU : Ksc240 Cu 210 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว X,XXX บาท

BORAL-B280CU : Ksc280 Cu 240 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว X,XXX บาท

BORAL-B320CU : Ksc320 Cu 280 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว X,XXX บาท

กลับไปบนสุด...


Concrete Price Logo Kanjana 3

คอนกรีตผสมเสร็จ KNC กาญจนา

โทรสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ: 082-790-1447, 082-790-1448, 082-790-1449
เปิดบริการทุกวัน 8.00-19.00

KNC-LEAN : คอนกรีตหยาบ

 • คอนกรีตสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ฐานราก เสา คานคอดิน ถนน พื้นคอนกรีต
 • ราคาต่อคิว 2,260 บาท

KNC-180CU

 • 180 Cube 140 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป
 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,430 บาท

KNC-210CU : 210 Cube 180 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,470 บาท

KNC-240CU : 240 Cube 210 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,510 บาท

KNC-280CU : 280 Cube 240 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,550 บาท

KNC-P210CU : Ksc210 Cu 180 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต, Pump Concrete
 • ราคาต่อคิว 2,510 บาท

KNC-P240CU : Ksc240 Cu 210 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต, รถชู๊ตคอนกรีต, รถปั๊มบูมคอนกรีต, Pump Concrete
 • ราคาต่อคิว 2,550 บาท

KNC-P280CU : Ksc280 Cu 240 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว 2,590 บาท

KNC-P300CU : Ksc300 Cu 250 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว 2,630 บาท

KNC-P320CU : Ksc320 Cu 280 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว 2,670 บาท

KNC-B210CU : Ksc210 Cu 180 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,540 บาท

KNC-B240CU : Ksc240 Cu 210 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,580 บาท

KNC-B280CU : Ksc280 Cu 240 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,620 บาท

KNC-B320CU : Ksc320 Cu 280 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,700 บาท

กลับไปบนสุด...


Concrete Price V Concrete 2

คอนกรีตผสมเสร็จ V-Concrete วี-คอนกรีต

โทรสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ: 082-790-1447, 082-790-1448, 082-790-1449
เปิดบริการทุกวัน 8.00-19.00

V-LEAN : คอนกรีตหยาบ

 • คอนกรีตสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ฐานราก เสา คานคอดิน ถนน พื้นคอนกรีต
 • ราคาต่อคิว 2,260 บาท

V-180CU : 180 Cube 140 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,430 บาท

V-210CU : 210 Cube 180 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,470 บาท

V-240CU : 240 Cube 210 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,510 บาท

V-280CU : 280 Cube 240 Cylinder คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป

 • คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป พื้นโรงงาน ถนน
 • ราคาต่อคิว 2,550 บาท

V-P210CU : Ksc210 Cu 180 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต, Pump Concrete
 • ราคาต่อคิว 2,510 บาท

V-P240CU : Ksc240 Cu 210 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต, รถชู๊ตคอนกรีต, รถปั๊มบูมคอนกรีต, Pump Concrete
 • ราคาต่อคิว 2,550 บาท

V-P280CU : Ksc280 Cu 240 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว 2,590 บาท

V-P300CU : Ksc300 Cu 250 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว 2,630 บาท

V-P320CU : Ksc320 Cu 280 Cylinder คอนกรีตรถปั๊ม

 • รถปั๊มคอนกรีต,รถชู๊ตคอนกรีต,รถปั๊มบูมคอนกรีต,pump concrete
 • ราคาต่อคิว 2,670 บาท

V-B210CU : Ksc210 Cu 180 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,540 บาท

V-B240CU : Ksc240 Cu 210 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,580 บาท

V-B280CU : Ksc280 Cu 240 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,620 บาท

V-B320CU : Ksc320 Cu 280 Cylinder คอนกรีตเสาเข็มเจาะเล็ก

 • สำหรับงานก่อสร้างประเภท งานเสาเข็มเจาะเล็ก ø35 ø40 ø50 ø60
 • ราคาต่อคิว 2,700 บาท

กลับไปบนสุด...

สายด่วน โทรสั่งซื้อ 082-790-1447 (กานต์) หรือ 081-634-6586 (โอ)
เปิดบริการทุกวัน 8.00-19.00

ภูมิสยาม ซัพพลาย บริการให้เช่ารถปั๊มคอนกรีตทุกประเภท ทั่วประเทศไทย โดยเรามีรถปั๊มคอนกรีตประเภทรถปั๊มบูมตั้งแต่ขนาดความยาว 22 เมตร ถึง ขนาดความยาว 40 เมตร และ บริการรถปั๊มคอนกรีตประเภทปั๊มลาก (Station Pump)

pum-concrete-1

สายด่วน

โทรสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ: 082-790-1447, 082-790-1448, 082-790-1449
เปิดบริการทุกวัน 8.00-19.00

อัตราค่าบริการปั๊มคอนกรีต - รถปั๊มบูม (Truck - mounted Concrete Pump)

ลำดับ รายการ อัตราเหมาขั้นต่ำ ส่วนที่เกิน ราคา บาท/ลบ.ม. ราคาต่อท่อปลายบูม(บาท/เมตร)ไม่เกิน 5 ท่อน
ปริมาณคอนกรีต ขั้นต่ำ (ลบ.ม.) ราคาเหมา (บาท)
1 รถปั๊มบูมยาว 22 เมตร 50 11,500 160 35
2 รถปั๊มบูมยาว 25 เมตร 50 12,000 160 35
3 รถปั๊มบูมยาว 27 เมตร 50 12,500 160 35
4 รถปั๊มบูมยาว 28 เมตร 50 13,000 160 35
5 รถปั๊มบูมยาว 32 เมตร 50 13,500 180 35
6 รถปั๊มบูมยาว 36 เมตร 50 14,500 210 35
7 รถปั๊มบูมยาว 40 เมตร 50 16,000 220 35

 

อัตราค่าบริการปั๊มคอนกรีต - รถปั๊มลาก (Moli Concrete Pump)

ลำดับ รายการ
(งานปั๊มทั่วไปและอาคารสูง)
อัตราเหมาขั้นต่ำ ส่วนที่เกิน ราคา บาท/ลบ.ม.
ปริมาณคอนกรีต ขั้นต่ำ (ลบ.ม.) ราคาเหมา (บาท)
1 ชั้นที่   1 ถึงชั้นที่   7  รวมงานเทพื้น,ถนน 50 13,500 200
2 ชั้นที่   8 ถึงชั้นที่ 15 50 15,000 220
3 ชั้นที่ 16 ถึงชั้นที่ 20 50 17,000 250
4 ชั้นที่ 21 ถึงชั้นที่ 30 50 19,000 280
5 ชั้นที่ 31 ถึงชั้นที่ 40 50 21,500 310
6 ชั้นที่ 41 ถึงชั้นที่ 50 50 25,500 360

หมายเหตุ :

 1. อัตราที่เสนอข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 2. การต่อท่อแนวตั้ง ที่ระยะความสูงไม่เกิน 3.5 เมตรต่อชั้น
 3. หน่วยงานนอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดค่าเดินทางตามขึ้นอยู่กับระยะทาง
 4. กรุณาศึกษารายละเอียดตามเงื่อนไขการปฏิบัติงาน
 5. คิดราคาตามลักษณะปั๊มที่ใช้งานจริง
ค่า Standby 4 - 8 ชั่วโมง 7,000 บาท
ค่า Standby เกิน 8 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 700 บาท

ค่าติดตั้งท่อ

 • ปั๊มบูม คิดจากส่วนที่เกิน 10 ท่อนจากปลายปั๊มบูม (หรือ 30 เมตร)
 • ปั๊มลาก คิดจากส่วนที่เกิน 70 เมตร

กรณีผู้ว่าจ้างเริ่มใช้ปั๊มตั้งแต่ชั้นที่ 8 เป็นต้นไป คิดค่าติดตั้งท่อแนวดิ่งเพิ่มตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ปั๊ม ชั้นละ 700 บาท (ท่อ HIGHT PRESSURE คิดค่าเช่าเพิ่มท่อนละ 1,000 บาท)

30 บาท
(ต่อเมตร)
ค่าเดินทางกรณีไปตามนัดแล้วทำงานไม่ได้ (บาท/เที่ยว) ราคาเหมาขั้นต่ำ 50 คิว
ค่าเคลื่อนย้ายปั๊มบูม > 300 เมตร หรือ > 3 ครั้ง 700 บาท
ค่าเคลื่อนย้ายปั๊มลาก (บาท / ครั้ง) 3,000 บาท

เงื่อนไขประกอบการขาย

 1. อัตราค่าบริการทั้งหมดนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 2. ผู้ซื้อมีหน้าที่หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3%
 3. คอนกรีตที่ใช้ปั๊ม ต้องมีปริมาณซีเมนต์ไม่ต่ำกว่า 300 กก./ลบ.ม. และ Slump ต้องไม่ต่ำกว่า 10 +- 2.5 ซ.ม. ที่หน่วยงาน
 4. กรณีรถเสีย / ปูนสปอร์ย บริษัทฯจะรับผิดชอบไม่เกินวงเงินที่จองปั๊มในวันนั้น
 5. กรณียกเลิกการจอง ต้องแจ้งภายใน 13.00 น.ก่อนวันทำงาน 1 วัน ถ้าแจ้งหลังจากนั้นต้องเสียค่ายกเลิกการจอง 2,500 บาท

กลับไปบนสุด...